Villa Pardoes Dag 2018

Contact

Commissie Villa Pardoesdag 2018

  • Gijs van Lit
  • Margriet van der Kaa
  • William van den Oever
  • Gertjan van Boxel
  • Erik van Wijk
  • Walter Cleton (promotie)
  • Rik van Dijk
  • Laurie van Keulen
  • Linda Verzeijl
  • Melissa van Lit

Bankrekeningnummer:

NL15RABO0374323852 t.n.v. Villapardoesdag

Algemene email:

info@villapardoesdag.nl

Telefoonnummers:

Gijs van Lit
06-18298631

Margriet van der Kaa
06-46417407

William van den Oever
06-52676620

Gertjan van Boxel
06-53473798

Walter Cleton
06-10943755

Linda Verzeijl
06-41799372

Erik van Wijk
06-55702462

Rik van Dijk
06-11309700

Laurie van Keulen
06-12881628

Melissa van Lit
06-23569770